رادیو زیپ / Zip Radio https://zipio.ir یک جرعه صدا را با هم باشیم Fri, 26 Feb 2021 16:18:00 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.6 رادیو زیپ / Zip Radio yes episodic رادیو زیپ / Zip Radio podcast@zipio.ir podcast@zipio.ir (رادیو زیپ / Zip Radio) 2021 © ZipRadio یک جرعه صدا مهمان ما باشید رادیو زیپ / Zip Radio https://zipio.ir/wp-content/uploads/2020/10/3000.png https://zipio.ir حمایت مالی شش – تمبر https://zipio.ir/episodes/202/ Fri, 26 Feb 2021 16:03:05 +0000 https://zipio.ir/?p=202 https://zipio.ir/episodes/202/#respond https://zipio.ir/episodes/202/feed/ 0 کاش رودخانه ای داشتم که روش پاتیناژ میکردم … در این اپیزود میشنویم: – کتاب * خطاب به عشق، نامه های عاشقانه آلبرکامو و ماریا کاسارس* نازنین من، نامه های هایدگر به همسرش الفریده* بار دیر شهری که دوست می داشتم، اثر نادر ابراهیمی – فیلم * You’ve Got Mail 1998 – موزیک با صدای کاش رودخانه ای داشتم که روش پاتیناژ میکردم …


در این اپیزود میشنویم:

– کتاب

* خطاب به عشق، نامه های عاشقانه آلبرکامو و ماریا کاسارس
* نازنین من، نامه های هایدگر به همسرش الفریده
* بار دیر شهری که دوست می داشتم، اثر نادر ابراهیمی

– فیلم

* You’ve Got Mail 1998

– موزیک

* Over The Rainbow ,Song by Harry Nilsson 
* She ,Song by Charles Aznavour
* Canzone per te ,Song by Sergio Endrigo
* You Are So Beautiful ,Song by Joe Cocker


با صدای سید میثم موسویان
کارگردان: سید امیرحسین موسوی
گردآوری متون: غزاله حایری
انتشار:‌ محمدامین آقاجانی

]]>
کاش رودخانه ای داشتم که روش پاتیناژ میکردم … در این اپیزود میشنویم:<br /> <br /> – کتاب<br /> <br /> * خطاب به عشق، نامه های عاشقانه آلبرکامو و ماریا کاسارس<br /> * نازنین من، نامه های هایدگر به همسرش الفریده<br /> * بار دیر شهری که دوست می داشتم، اثر نادر ابراهیمی<br /> <br /> – فیلم<br /> <br /> * You've Got Mail 1998<br /> <br /> – موزیک<br /> <br /> * Over The Rainbow ,Song by Harry Nilsson <br /> * She ,Song by Charles Aznavour <br /> * Canzone per te ,Song by Sergio Endrigo <br /> * You Are So Beautiful ,Song by Joe Cocker <br /> <br /> با صدای سید میثم موسویان<br /> کارگردان: سید امیرحسین موسوی<br /> گردآوری: غزاله حایری<br /> انتشار:‌ محمدامین آقاجانی رادیو زیپ / Zip Radio 1 6 شش - تمبر clean 13:52
پنج – بردگی https://zipio.ir/episodes/195/ Mon, 22 Feb 2021 19:15:28 +0000 https://zipio.ir/?p=195 https://zipio.ir/episodes/195/#respond https://zipio.ir/episodes/195/feed/ 0 میخوام یه چیزی بگم برای عمو برایان … در این اپیزود میشنویم: – کتاب * خدمتکار، اثر کاترین استاکت* ریشه ها، اثر الکس هیلی* دلبند، اثر تونی موریسون – فیلم * 12 Years a Slave 2013 – موزیک با صدای سید میثم موسویان کارگردان: سید امیرحسین موسویگردآوری متون: غزاله حایریانتشار:‌ محمدامین آقاجانی میخوام یه چیزی بگم برای عمو برایان …


در این اپیزود میشنویم:

– کتاب

* خدمتکار، اثر کاترین استاکت
* ریشه ها، اثر الکس هیلی
* دلبند، اثر تونی موریسون

– فیلم

* 12 Years a Slave 2013

– موزیک

* Feeling Good ,Song by Nina Simone
* Stand Up ,Song by Cynthia Erivo
* Oh Freedom! ,Song by Golden Gospel Singersmand Kholov


با صدای سید میثم موسویان
کارگردان: سید امیرحسین موسوی
گردآوری متون: غزاله حایری
انتشار:‌ محمدامین آقاجانی

]]>
میخوام یه چیزی بگم برای عمو برایان … در این اپیزود میشنویم:<br /> <br /> – کتاب<br /> <br /> * خدمتکار، اثر کاترین استاکت<br /> * ریشه ها، اثر الکس هیلی<br /> * دلبند، اثر تونی موریسون<br /> <br /> – فیلم<br /> <br /> * 12 Years a Slave 2013<br /> <br /> – موزیک<br /> <br /> * Feeling Good ,Song by Nina Simone<br /> * Stand Up ,Song by Cynthia Erivo<br /> * Oh Freedom! ,Song by Golden Gospel Singersmand Kholov<br /> <br /> با صدای سید میثم موسویان<br /> کارگردان: سید امیرحسین موسوی<br /> گردآوری: غزاله حایری<br /> انتشار:‌ محمدامین آقاجانی رادیو زیپ / Zip Radio 1 5 پنج - بردگی clean 15:00
چهار – دوبعدی https://zipio.ir/episodes/188/ Thu, 18 Feb 2021 21:19:45 +0000 https://zipio.ir/?p=188 https://zipio.ir/episodes/188/#respond https://zipio.ir/episodes/188/feed/ 0 این تویی که باید بری جهنم دورگه… در این اپیزود میشنویم: – کتاب * بوف کور، اثر صادق هدایت* ترس و لرز، اثر غلامحسین ساعدی* بوی خوش تاریکی، اثر قاسم شکری – فیلم * Constantine 2005 – موزیک با صدای سید میثم موسویان کارگردان: سید امیرحسین موسویگردآوری متون: غزاله حایریانتشار:‌ محمدامین آقاجانی این تویی که باید بری جهنم دورگه…


در این اپیزود میشنویم:

– کتاب

* بوف کور، اثر صادق هدایت
* ترس و لرز، اثر غلامحسین ساعدی
* بوی خوش تاریکی، اثر قاسم شکری

– فیلم

* Constantine 2005

– موزیک

* Fly my voice ,Song by warsaw village band
* Torbat ,Song by Daarkoob
* Sheykh Shangar ,Song by Barad


با صدای سید میثم موسویان
کارگردان: سید امیرحسین موسوی
گردآوری متون: غزاله حایری
انتشار:‌ محمدامین آقاجانی

]]>
این تویی که باید بری جهنم دورگه... در این اپیزود میشنویم:<br /> <br /> - کتاب<br /> <br /> * بوف کور، اثر صادق هدایت<br /> * ترس و لرز، اثر غلامحسین ساعدی<br /> * بوی خوش تاریکی، اثر قاسم شکری <br /> <br /> - فیلم<br /> <br /> * Constantine 2005 <br /> <br /> - موزیک<br /> <br /> * Fly my voice ,Song by warsaw village band <br /> * Torbat ,Song by Daarkoob <br /> * Sheykh Shangar ,Song by Barad<br /> <br /> با صدای سید میثم موسویان <br /> کارگردان: سید امیرحسین موسوی<br /> گردآوری: غزاله حایری<br /> انتشار:‌ محمدامین آقاجانی رادیو زیپ / Zip Radio 1 4 چهار - دوبعدی clean 18:59
سه – زن https://zipio.ir/episodes/181/ Sat, 13 Feb 2021 17:20:34 +0000 https://zipio.ir/?p=181 https://zipio.ir/episodes/181/#respond https://zipio.ir/episodes/181/feed/ 0 عطر فلور دو روکایل، گل های نهر کوچک … در این اپیزود میشنویم: – کتاب * سرگذشت ندیمه، اثر مارگارت اتوود* هزار خورشید تابان، اثر خالد حسینی * چراغ ها را من خاموش می کنم، اثر زویا پیرزاد – فیلم * Scent of a Woman 1992 – موزیک با صدای سید میثم موسویان کارگردان: سید عطر فلور دو روکایل، گل های نهر کوچک …


در این اپیزود میشنویم:

– کتاب

* سرگذشت ندیمه، اثر مارگارت اتوود
* هزار خورشید تابان، اثر خالد حسینی
* چراغ ها را من خاموش می کنم، اثر زویا پیرزاد

– فیلم

* Scent of a Woman 1992

– موزیک

* Sometimes i feel like a motherless child ,Song by julie london
* Devonah shaw ,Song by Abdoussatar Abdoullaev and Davlatmand Kholov
* You Don’t Own Me ,Song by Lesley Gore


با صدای سید میثم موسویان
کارگردان: سید امیرحسین موسوی
گردآوری متون: غزاله حایری
انتشار:‌ محمدامین آقاجانی

]]>
عطر فلور دو روکایل، گل های نهر کوچک در این اپیزود میشنویم:<br /> <br /> - کتاب<br /> <br /> * سرگذشت ندیمه، اثر مارگارت اتوود<br /> * هزار خورشید تابان، اثر خالد حسینی<br /> * چراغ ها را من خاموش می کنم، اثر زویا پیرزاد <br /> <br /> - فیلم<br /> <br /> * Scent of a Woman 1992 <br /> <br /> - موزیک<br /> <br /> * Sometimes i feel like a motherless child ,Song by julie london <br /> * Devonah shaw ,Song by Abdoussatar Abdoullaev and Davlatmand Kholov <br /> * You Don't Own Me ,Song by Lesley Gore<br /> <br /> با صدای سید میثم موسویان <br /> کارگردان: سید امیرحسین موسوی<br /> گردآوری: غزاله حایری<br /> انتشار:‌ محمدامین آقاجانی رادیو زیپ / Zip Radio 1 3 سه - زن clean 11:51
دو – تاکسی https://zipio.ir/episodes/170/ Fri, 12 Feb 2021 08:39:44 +0000 https://zipio.ir/?p=170 https://zipio.ir/episodes/170/#respond https://zipio.ir/episodes/170/feed/ 0 تاکسی … در این اپیزود میشنویم: – کتاب * کرگدن ها گوشت قرمز نمی خورند، اثر جمعی از نویسندگان* راننده تاکسی، اثر محمود فرجامی * این خیابان سرعتگیر ندارد، اثر مریم جهانی – فیلم * Taxi Driver 1976 – موزیک با صدای سید میثم موسویان کارگردان: سید امیرحسین موسویگردآوری متون: غزاله حایریانتشار:‌ محمدامین آقاجانی تاکسی …


در این اپیزود میشنویم:

– کتاب

* کرگدن ها گوشت قرمز نمی خورند، اثر جمعی از نویسندگان
* راننده تاکسی، اثر محمود فرجامی
* این خیابان سرعتگیر ندارد، اثر مریم جهانی

– فیلم

* Taxi Driver 1976

– موزیک

* Holm ,Song by Emel
* Nombreux ,Song by Angèle
* F**k All the Perfect People ,Song by Chip Taylor


با صدای سید میثم موسویان
کارگردان: سید امیرحسین موسوی
گردآوری متون: غزاله حایری
انتشار:‌ محمدامین آقاجانی

]]>
تاکسی ... در این اپیزود میشنویم:<br /> <br /> - کتاب<br /> <br /> * کرگدن ها گوشت قرمز نمی خورند، اثر جمعی از نویسندگان<br /> * راننده تاکسی، اثر محمود فرجامی <br /> * این خیابان سرعتگیر ندارد، اثر مریم جهانی <br /> <br /> - فیلم<br /> <br /> * Taxi Driver 1976<br /> <br /> - موزیک<br /> <br /> * Holm ,Song by Emel <br /> * Nombreux ,Song by Angèle <br /> * F**k All the Perfect People ,Song by Chip Taylor<br /> <br /> با صدای سید میثم موسویان <br /> کارگردان: سید امیرحسین موسوی<br /> گردآوری: غزاله حایری<br /> انتشار:‌ محمدامین آقاجانی رادیو زیپ / Zip Radio 1 2 دو - تاکسی clean 21:29
یک – مرگ https://zipio.ir/episodes/154/ Fri, 05 Feb 2021 19:25:30 +0000 https://zipio.ir/?p=154 https://zipio.ir/episodes/154/#comments https://zipio.ir/episodes/154/feed/ 1 راه سامورایی در مرگ خلاصه میشود … در این اپیزود میشنویم: – کتاب * یکی مثل همیشه، اثر فیلیپ راس* یک زن بدبخت، اثر ریچارد براتیگان * مرگ در میزند، اثر وودی آلن – فیلم * Ghost Dog: The Way of the Samurai 1999 – موزیک با صدای سید میثم موسویان کارگردان: سید امیرحسین موسویگردآوری راه سامورایی در مرگ خلاصه میشود …


در این اپیزود میشنویم:

– کتاب

* یکی مثل همیشه، اثر فیلیپ راس
* یک زن بدبخت، اثر ریچارد براتیگان
* مرگ در میزند، اثر وودی آلن

– فیلم

* Ghost Dog: The Way of the Samurai 1999

– موزیک

* Una de Esas Noches Sin Final ,Song by Javier Limón
* And I Love You So ,Song by Perry Como
* bitches broken hearts ,Song by Billie Eilish


با صدای سید میثم موسویان
کارگردان: سید امیرحسین موسوی
گردآوری متون: غزاله حایری
انتشار:‌ محمدامین آقاجانی

]]>
راه سامورایی در مرگ خلاصه میشود ... در این اپیزود میشنویم:<br /> <br /> - کتاب<br /> <br /> * یکی مثل همیشه، اثر فیلیپ راس<br /> * یک زن بدبخت، اثر ریچارد براتیگان<br /> * مرگ در میزند، اثر وودی آلن<br /> <br /> - فیلم<br /> <br /> * Ghost Dog: The Way of the Samurai 1999<br /> <br /> - موزیک<br /> <br /> * Una de Esas Noches Sin Final ,Song by Javier Limón<br /> * And I Love You So ,Song by Perry Como<br /> * bitches broken hearts ,Song by Billie Eilish<br /> <br /> با صدای سید میثم موسویان <br /> کارگردان: سید امیرحسین موسوی<br /> گردآوری: غزاله حایری<br /> انتشار:‌ محمدامین آقاجانی<br /> <br /> رادیو زیپ / Zip Radio 1 1 یک - مرگ clean 13:17