رادیو زیپ / Zip Radio https://zipio.ir یک جرعه صدا را با هم باشیم Thu, 15 Apr 2021 16:31:26 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.1 https://zipio.ir/wp-content/uploads/2021/04/cropped-3000-32x32.png رادیو زیپ / Zip Radio https://zipio.ir 32 32 رادیو زیپ / Zip Radio yes episodic رادیو زیپ / Zip Radio podcast@zipio.ir podcast@zipio.ir (رادیو زیپ / Zip Radio) 2021 © ZipRadio یک جرعه صدا مهمان ما باشید رادیو زیپ / Zip Radio https://zipio.ir/wp-content/uploads/2020/10/3000.png https://zipio.ir حمایت مالی حمایت مالی نه – کودکی https://zipio.ir/episodes/275/ Thu, 15 Apr 2021 16:31:17 +0000 https://zipio.ir/?p=275 https://zipio.ir/episodes/275/#respond https://zipio.ir/episodes/275/feed/ 0 مثل هر چیز دیگه ای، اگه باور کنی، میتونی دلیلشو پیدا کنی … در این اپیزود میشنویم: – کتاب * درخت تلخ، اثر آلبا دسس پدس* خاطره های پراکنده، اثر گلی ترقی* داستانک های فلسفی برتولت برشت، گردآوری علی عبداللهی – فیلم * Extremely Loud & Incredibly Close 2011 – موزیک * Lemon Tree ,Song مثل هر چیز دیگه ای، اگه باور کنی، میتونی دلیلشو پیدا کنی …


در این اپیزود میشنویم:

– کتاب

* درخت تلخ، اثر آلبا دسس پدس
* خاطره های پراکنده، اثر گلی ترقی
* داستانک های فلسفی برتولت برشت، گردآوری علی عبداللهی

– فیلم

* Extremely Loud & Incredibly Close 2011

– موزیک

* Lemon Tree ,Song by Fools Garden
* Mon p’tit loup ,Song by Pierre Perret
* O Children ,Song by Nick Cave & The Bad Seeds


با صدای سید میثم موسویان
کارگردان: سید امیرحسین موسوی
گردآوری متون: غزاله حایری
انتشار:‌ محمدامین آقاجانی

]]>
مثل هر چیز دیگه ای، اگه باور کنی، میتونی دلیلشو پیدا کنی ... در این اپیزود میشنویم:<br /> <br /> – کتاب<br /> <br /> * درخت تلخ، اثر آلبا دسس پدس<br /> * خاطره های پراکنده، اثر گلی ترقی<br /> * داستانک های فلسفی برتولت برشت، گردآوری علی عبداللهی <br /> <br /> – فیلم<br /> <br /> * Extremely Loud & Incredibly Close 2011 <br /> <br /> – موزیک<br /> <br /> * Lemon Tree ,Song by Fools Garden <br /> * Mon p’tit loup ,Song by Pierre Perret <br /> * O Children ,Song by Nick Cave & The Bad Seeds <br /> <br /> با صدای سید میثم موسویان<br /> کارگردان: سید امیرحسین موسوی<br /> گردآوری: غزاله حایری<br /> انتشار:‌ محمدامین آقاجانی رادیو زیپ / Zip Radio 1 9 نه - کودکی clean 20:19
هشت – مصر https://zipio.ir/episodes/258/ Tue, 23 Mar 2021 11:04:09 +0000 https://zipio.ir/?p=258 https://zipio.ir/episodes/258/#respond https://zipio.ir/episodes/258/feed/ 0 بومی ها میگن این مصیبت، انتقام خداوند از نخوت و فساد پادشاهی ماست… در این اپیزود میشنویم: – کتاب * دختر نیل، اثر جرجی زیدان* سینوهه پزشک مخصوص فرعون، اثر میکا والتاری* فرشته خونخواهی، اثر عمر العقاد – فیلم * Kingdom of Heaven 2005 – موزیک * Light of Life ,Song by Harry Gregson-Williams * بومی ها میگن این مصیبت، انتقام خداوند از نخوت و فساد پادشاهی ماست…


در این اپیزود میشنویم:

– کتاب

* دختر نیل، اثر جرجی زیدان
* سینوهه پزشک مخصوص فرعون، اثر میکا والتاری
* فرشته خونخواهی، اثر عمر العقاد

– فیلم

* Kingdom of Heaven 2005

– موزیک

* Light of Life ,Song by Harry Gregson-Williams
* The Sun of Love ,Song by Rim Banna
* The Astounding Eyes Of Rita ,Song by Anouar Brahem
* Gafsa ,Song by Natacha Atlas


با صدای سید میثم موسویان
کارگردان: سید امیرحسین موسوی
گردآوری متون: غزاله حایری
انتشار:‌ محمدامین آقاجانی

]]>
بومی ها میگن این مصیبت، انتقام خداوند از نخوت و فساد پادشاهی ماست … در این اپیزود میشنویم:<br /> <br /> – کتاب<br /> <br /> * دختر نیل، اثر جرجی زیدان<br /> * سینوهه پزشک مخصوص فرعون، اثر میکا والتاری<br /> * فرشته خونخواهی، اثر عمر العقاد<br /> <br /> – فیلم<br /> <br /> * Kingdom of Heaven 2005 <br /> <br /> – موزیک<br /> <br /> * Light of Life ,Song by Harry Gregson-Williams <br /> * The Sun of Love ,Song by Rim Banna <br /> * The Astounding Eyes Of Rita ,Song by Anouar Brahem <br /> * Gafsa ,Song by Natacha Atlas <br /> <br /> با صدای سید میثم موسویان<br /> کارگردان: سید امیرحسین موسوی<br /> گردآوری: غزاله حایری<br /> انتشار:‌ محمدامین آقاجانی رادیو زیپ / Zip Radio 1 8 هشت - مصر clean 18:54
هفت – آزادی https://zipio.ir/episodes/226/ Mon, 08 Mar 2021 18:29:42 +0000 https://zipio.ir/?p=226 https://zipio.ir/episodes/226/#respond https://zipio.ir/episodes/226/feed/ 0 میتونن جان مارو بگیرن، ولی آزادی مارو هرگز … در این اپیزود میشنویم: – کتاب * آخرین انار دنیا، اثر بختیار علی* جاناتان مرغ دریایی، اثر ریچارد باخ* داستان جاوید، اثر اسماعیل فصیح – فیلم * Braveheart 1995 – موزیک * Freedom ,Song by Pharrell Williams  * La Cormagnole ,Song by Marc Ogeret * Survival میتونن جان مارو بگیرن، ولی آزادی مارو هرگز …


در این اپیزود میشنویم:

– کتاب

* آخرین انار دنیا، اثر بختیار علی
* جاناتان مرغ دریایی، اثر ریچارد باخ
* داستان جاوید، اثر اسماعیل فصیح

– فیلم

* Braveheart 1995

– موزیک

* Freedom ,Song by Pharrell Williams 
* La Cormagnole ,Song by Marc Ogeret
* Survival ,Song by Kirsty McGee and The Hobopop Collective


با صدای سید میثم موسویان
کارگردان: سید امیرحسین موسوی
گردآوری متون: غزاله حایری
انتشار:‌ محمدامین آقاجانی
” با تشکر از ریحانه عزیز “

]]>
میتونن جان مارو بگیرن، ولی آزادی مارو هرگز … در این اپیزود میشنویم:<br /> <br /> – کتاب<br /> <br /> * آخرین انار دنیا، اثر بختیار علی<br /> * جاناتان مرغ دریایی، اثر ریچارد باخ<br /> * داستان جاوید، اثر اسماعیل فصیح<br /> <br /> – فیلم<br /> <br /> * Braveheart 1995 <br /> <br /> – موزیک<br /> <br /> * Freedom ,Song by Pharrell Williams <br /> * La Cormagnole ,Song by Marc Ogeret <br /> * Survival ,Song by Kirsty McGee and The Hobopop Collective <br /> <br /> با صدای سید میثم موسویان<br /> کارگردان: سید امیرحسین موسوی<br /> گردآوری: غزاله حایری<br /> انتشار:‌ محمدامین آقاجانی<br /> " با تشکر از ریحانه عزیز " رادیو زیپ / Zip Radio 1 7 هفت - آزادی clean 12:02
شش – تمبر https://zipio.ir/episodes/202/ Fri, 26 Feb 2021 16:03:05 +0000 https://zipio.ir/?p=202 https://zipio.ir/episodes/202/#respond https://zipio.ir/episodes/202/feed/ 0 کاش رودخانه ای داشتم که روش پاتیناژ میکردم … در این اپیزود میشنویم: – کتاب * خطاب به عشق، نامه های عاشقانه آلبرکامو و ماریا کاسارس* نازنین من، نامه های هایدگر به همسرش الفریده* بار دیر شهری که دوست می داشتم، اثر نادر ابراهیمی – فیلم * You’ve Got Mail 1998 – موزیک * Over کاش رودخانه ای داشتم که روش پاتیناژ میکردم …


در این اپیزود میشنویم:

– کتاب

* خطاب به عشق، نامه های عاشقانه آلبرکامو و ماریا کاسارس
* نازنین من، نامه های هایدگر به همسرش الفریده
* بار دیر شهری که دوست می داشتم، اثر نادر ابراهیمی

– فیلم

* You’ve Got Mail 1998

– موزیک

* Over The Rainbow ,Song by Harry Nilsson 
* She ,Song by Charles Aznavour
* Canzone per te ,Song by Sergio Endrigo
* You Are So Beautiful ,Song by Joe Cocker


با صدای سید میثم موسویان
کارگردان: سید امیرحسین موسوی
گردآوری متون: غزاله حایری
انتشار:‌ محمدامین آقاجانی

]]>
کاش رودخانه ای داشتم که روش پاتیناژ میکردم … در این اپیزود میشنویم:<br /> <br /> – کتاب<br /> <br /> * خطاب به عشق، نامه های عاشقانه آلبرکامو و ماریا کاسارس<br /> * نازنین من، نامه های هایدگر به همسرش الفریده<br /> * بار دیر شهری که دوست می داشتم، اثر نادر ابراهیمی<br /> <br /> – فیلم<br /> <br /> * You've Got Mail 1998<br /> <br /> – موزیک<br /> <br /> * Over The Rainbow ,Song by Harry Nilsson <br /> * She ,Song by Charles Aznavour <br /> * Canzone per te ,Song by Sergio Endrigo <br /> * You Are So Beautiful ,Song by Joe Cocker <br /> <br /> با صدای سید میثم موسویان<br /> کارگردان: سید امیرحسین موسوی<br /> گردآوری: غزاله حایری<br /> انتشار:‌ محمدامین آقاجانی رادیو زیپ / Zip Radio 1 6 شش - تمبر clean 13:52
پنج – بردگی https://zipio.ir/episodes/195/ Mon, 22 Feb 2021 19:15:28 +0000 https://zipio.ir/?p=195 https://zipio.ir/episodes/195/#respond https://zipio.ir/episodes/195/feed/ 0 میخوام یه چیزی بگم برای عمو برایان … در این اپیزود میشنویم: – کتاب * خدمتکار، اثر کاترین استاکت* ریشه ها، اثر الکس هیلی* دلبند، اثر تونی موریسون – فیلم * 12 Years a Slave 2013 – موزیک * Feeling Good ,Song by Nina Simone * Stand Up ,Song by Cynthia Erivo * Oh Freedom! میخوام یه چیزی بگم برای عمو برایان …


در این اپیزود میشنویم:

– کتاب

* خدمتکار، اثر کاترین استاکت
* ریشه ها، اثر الکس هیلی
* دلبند، اثر تونی موریسون

– فیلم

* 12 Years a Slave 2013

– موزیک

* Feeling Good ,Song by Nina Simone
* Stand Up ,Song by Cynthia Erivo
* Oh Freedom! ,Song by Golden Gospel Singersmand Kholov


با صدای سید میثم موسویان
کارگردان: سید امیرحسین موسوی
گردآوری متون: غزاله حایری
انتشار:‌ محمدامین آقاجانی

]]>
میخوام یه چیزی بگم برای عمو برایان … در این اپیزود میشنویم:<br /> <br /> – کتاب<br /> <br /> * خدمتکار، اثر کاترین استاکت<br /> * ریشه ها، اثر الکس هیلی<br /> * دلبند، اثر تونی موریسون<br /> <br /> – فیلم<br /> <br /> * 12 Years a Slave 2013<br /> <br /> – موزیک<br /> <br /> * Feeling Good ,Song by Nina Simone<br /> * Stand Up ,Song by Cynthia Erivo<br /> * Oh Freedom! ,Song by Golden Gospel Singersmand Kholov<br /> <br /> با صدای سید میثم موسویان<br /> کارگردان: سید امیرحسین موسوی<br /> گردآوری: غزاله حایری<br /> انتشار:‌ محمدامین آقاجانی رادیو زیپ / Zip Radio 1 5 پنج - بردگی clean 15:00
چهار – دوبعدی https://zipio.ir/episodes/188/ Thu, 18 Feb 2021 21:19:45 +0000 https://zipio.ir/?p=188 https://zipio.ir/episodes/188/#respond https://zipio.ir/episodes/188/feed/ 0 این تویی که باید بری جهنم دورگه… در این اپیزود میشنویم: – کتاب * بوف کور، اثر صادق هدایت* ترس و لرز، اثر غلامحسین ساعدی* بوی خوش تاریکی، اثر قاسم شکری – فیلم * Constantine 2005 – موزیک * Fly my voice ,Song by warsaw village band * Torbat ,Song by Daarkoob * Sheykh Shangar این تویی که باید بری جهنم دورگه…


در این اپیزود میشنویم:

– کتاب

* بوف کور، اثر صادق هدایت
* ترس و لرز، اثر غلامحسین ساعدی
* بوی خوش تاریکی، اثر قاسم شکری

– فیلم

* Constantine 2005

– موزیک

* Fly my voice ,Song by warsaw village band
* Torbat ,Song by Daarkoob
* Sheykh Shangar ,Song by Barad


با صدای سید میثم موسویان
کارگردان: سید امیرحسین موسوی
گردآوری متون: غزاله حایری
انتشار:‌ محمدامین آقاجانی

]]>
این تویی که باید بری جهنم دورگه... در این اپیزود میشنویم:<br /> <br /> - کتاب<br /> <br /> * بوف کور، اثر صادق هدایت<br /> * ترس و لرز، اثر غلامحسین ساعدی<br /> * بوی خوش تاریکی، اثر قاسم شکری <br /> <br /> - فیلم<br /> <br /> * Constantine 2005 <br /> <br /> - موزیک<br /> <br /> * Fly my voice ,Song by warsaw village band <br /> * Torbat ,Song by Daarkoob <br /> * Sheykh Shangar ,Song by Barad<br /> <br /> با صدای سید میثم موسویان <br /> کارگردان: سید امیرحسین موسوی<br /> گردآوری: غزاله حایری<br /> انتشار:‌ محمدامین آقاجانی رادیو زیپ / Zip Radio 1 4 چهار - دوبعدی clean 18:59
سه – زن https://zipio.ir/episodes/181/ Sat, 13 Feb 2021 17:20:34 +0000 https://zipio.ir/?p=181 https://zipio.ir/episodes/181/#respond https://zipio.ir/episodes/181/feed/ 0 عطر فلور دو روکایل، گل های نهر کوچک … در این اپیزود میشنویم: – کتاب * سرگذشت ندیمه، اثر مارگارت اتوود* هزار خورشید تابان، اثر خالد حسینی * چراغ ها را من خاموش می کنم، اثر زویا پیرزاد – فیلم * Scent of a Woman 1992 – موزیک * Sometimes i feel like a motherless عطر فلور دو روکایل، گل های نهر کوچک …


در این اپیزود میشنویم:

– کتاب

* سرگذشت ندیمه، اثر مارگارت اتوود
* هزار خورشید تابان، اثر خالد حسینی
* چراغ ها را من خاموش می کنم، اثر زویا پیرزاد

– فیلم

* Scent of a Woman 1992

– موزیک

* Sometimes i feel like a motherless child ,Song by julie london
* Devonah shaw ,Song by Abdoussatar Abdoullaev and Davlatmand Kholov
* You Don’t Own Me ,Song by Lesley Gore


با صدای سید میثم موسویان
کارگردان: سید امیرحسین موسوی
گردآوری متون: غزاله حایری
انتشار:‌ محمدامین آقاجانی

]]>
عطر فلور دو روکایل، گل های نهر کوچک در این اپیزود میشنویم:<br /> <br /> - کتاب<br /> <br /> * سرگذشت ندیمه، اثر مارگارت اتوود<br /> * هزار خورشید تابان، اثر خالد حسینی<br /> * چراغ ها را من خاموش می کنم، اثر زویا پیرزاد <br /> <br /> - فیلم<br /> <br /> * Scent of a Woman 1992 <br /> <br /> - موزیک<br /> <br /> * Sometimes i feel like a motherless child ,Song by julie london <br /> * Devonah shaw ,Song by Abdoussatar Abdoullaev and Davlatmand Kholov <br /> * You Don't Own Me ,Song by Lesley Gore<br /> <br /> با صدای سید میثم موسویان <br /> کارگردان: سید امیرحسین موسوی<br /> گردآوری: غزاله حایری<br /> انتشار:‌ محمدامین آقاجانی رادیو زیپ / Zip Radio 1 3 سه - زن clean 11:51
دو – تاکسی https://zipio.ir/episodes/170/ Fri, 12 Feb 2021 08:39:44 +0000 https://zipio.ir/?p=170 https://zipio.ir/episodes/170/#respond https://zipio.ir/episodes/170/feed/ 0 تاکسی … در این اپیزود میشنویم: – کتاب * کرگدن ها گوشت قرمز نمی خورند، اثر جمعی از نویسندگان* راننده تاکسی، اثر محمود فرجامی * این خیابان سرعتگیر ندارد، اثر مریم جهانی – فیلم * Taxi Driver 1976 – موزیک * Holm ,Song by Emel * Nombreux ,Song by Angèle * F**k All the Perfect تاکسی …


در این اپیزود میشنویم:

– کتاب

* کرگدن ها گوشت قرمز نمی خورند، اثر جمعی از نویسندگان
* راننده تاکسی، اثر محمود فرجامی
* این خیابان سرعتگیر ندارد، اثر مریم جهانی

– فیلم

* Taxi Driver 1976

– موزیک

* Holm ,Song by Emel
* Nombreux ,Song by Angèle
* F**k All the Perfect People ,Song by Chip Taylor


با صدای سید میثم موسویان
کارگردان: سید امیرحسین موسوی
گردآوری متون: غزاله حایری
انتشار:‌ محمدامین آقاجانی

]]>
تاکسی ... در این اپیزود میشنویم:<br /> <br /> - کتاب<br /> <br /> * کرگدن ها گوشت قرمز نمی خورند، اثر جمعی از نویسندگان<br /> * راننده تاکسی، اثر محمود فرجامی <br /> * این خیابان سرعتگیر ندارد، اثر مریم جهانی <br /> <br /> - فیلم<br /> <br /> * Taxi Driver 1976<br /> <br /> - موزیک<br /> <br /> * Holm ,Song by Emel <br /> * Nombreux ,Song by Angèle <br /> * F**k All the Perfect People ,Song by Chip Taylor<br /> <br /> با صدای سید میثم موسویان <br /> کارگردان: سید امیرحسین موسوی<br /> گردآوری: غزاله حایری<br /> انتشار:‌ محمدامین آقاجانی رادیو زیپ / Zip Radio 1 2 دو - تاکسی clean 21:29
یک – مرگ https://zipio.ir/episodes/154/ Fri, 05 Feb 2021 19:25:30 +0000 https://zipio.ir/?p=154 https://zipio.ir/episodes/154/#comments https://zipio.ir/episodes/154/feed/ 1 راه سامورایی در مرگ خلاصه میشود … در این اپیزود میشنویم: – کتاب * یکی مثل همیشه، اثر فیلیپ راس* یک زن بدبخت، اثر ریچارد براتیگان * مرگ در میزند، اثر وودی آلن – فیلم * Ghost Dog: The Way of the Samurai 1999 – موزیک * Una de Esas Noches Sin Final ,Song by راه سامورایی در مرگ خلاصه میشود …


در این اپیزود میشنویم:

– کتاب

* یکی مثل همیشه، اثر فیلیپ راس
* یک زن بدبخت، اثر ریچارد براتیگان
* مرگ در میزند، اثر وودی آلن

– فیلم

* Ghost Dog: The Way of the Samurai 1999

– موزیک

* Una de Esas Noches Sin Final ,Song by Javier Limón
* And I Love You So ,Song by Perry Como
* bitches broken hearts ,Song by Billie Eilish


با صدای سید میثم موسویان
کارگردان: سید امیرحسین موسوی
گردآوری متون: غزاله حایری
انتشار:‌ محمدامین آقاجانی

]]>
راه سامورایی در مرگ خلاصه میشود ... در این اپیزود میشنویم:<br /> <br /> - کتاب<br /> <br /> * یکی مثل همیشه، اثر فیلیپ راس<br /> * یک زن بدبخت، اثر ریچارد براتیگان<br /> * مرگ در میزند، اثر وودی آلن<br /> <br /> - فیلم<br /> <br /> * Ghost Dog: The Way of the Samurai 1999<br /> <br /> - موزیک<br /> <br /> * Una de Esas Noches Sin Final ,Song by Javier Limón<br /> * And I Love You So ,Song by Perry Como<br /> * bitches broken hearts ,Song by Billie Eilish<br /> <br /> با صدای سید میثم موسویان <br /> کارگردان: سید امیرحسین موسوی<br /> گردآوری: غزاله حایری<br /> انتشار:‌ محمدامین آقاجانی<br /> <br /> رادیو زیپ / Zip Radio 1 1 یک - مرگ clean 13:17